Αυτό είναι ολόκληρο το νομοσχέδιο για το φορολογικό
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team   

forologikoΔημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Εργασίας το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό, το οποίο προβλέπει ανατροπές και αλλαγές στο σύστημα ασφάλισης και σύνταξης.


Μαζί με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο κατατέθηκαν προς δημόσια διαβούλευση και οι ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των εισοδημάτων, καθώς και των τυχερών παχνιδιών.
Το αφορολόγητο ορίζεται στις 9.091 ευρώ από 9.550 ευρώ που είναι σήμερα, ενώ οι φορολογικοί συντελεστές κλιμακώνονται από το το 22% για τις πρώτες 20.000 ευρώ εισοδήματος και φθάνει μέχρι το 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.
Σε γενικές γραμμές, μισωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα από 9.100 έως και 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο από 8 έως και 176 ευρώ
Μειώσεις φόρου από 76 έως και 399 ευρώ θα έχουν μισθωτοί και συνταξιούχουι με εισοδήματα από 28.000 έως και 43.000 ευρώ, ενώ μεγάλες επιβαρύνσεις περιμένουν μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα υψηλότερα των 43.000 ευρώ.
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα έως 32.000 ευρώ προβλέπονται ελαφρύνσεις έως και 764 ευρώ, αλλά κλιμακωτές επιβαρύνσεις για υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.
Σημαντικές θα είναι οι επιβαρύνσεις για όσους εισπράττουν εισοδήματα από μερίσματα ή από ενοίκια. Ειδικότερα, προβλέπεται αύξηση της αυτοτελούς φορολόγησης των μερισμάτων από το 10% στο 15% ενώ οι συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια αυξάνονται από 11% σε 15% για όσους εισπράττουν εισοδήματα έως 12.000 ευρώ ενώ όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα από 12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 35%. Για εισοδήματα από ενοίκια άνω των 35.000 ευρώ προβλέπεται η επιβολή συντελεστή 45%.
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής
0 - 20.000 22%
20.001 - 30.000 29%
30.001 - 40.000 37%
40.001 – 45%
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα, υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης
0 – 12.000 0%
12.001 - 20.000 2,2%
20.001 - 30.000 5,00%
30.001 - 40.000 6,50%
40.001 - 65.000 7,50%
65.001 - 220.000 9,00%
>220.000 10,00%
Η εθνική σύνταξη ορίζεται στα 384 ευρώ μηνιαίως εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και βαίνει μειούμενη κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται. Τα 15 έτη ασφάλισης αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της.
Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο ΕΔΩ

ethnos.gr